Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Hvordan sikres stabil overføring av data til Lyse?

I Lyse sin løsning finnes det flere kommunikasjonskanaler som kan brukes for å sende informasjon om strømforbruk inn til Lyse Elnett. Det er brukt noe ulik løsning for kommunikasjon i fase 1 og fase 2 av prosjektet.

Fase 2 (etter 2016):

  • Forbruk sendes via radiosignal.
  • Forbruk sendes over 4G (mobilnettet). Dette fungerer på samme måte som at det sendes en SMS-melding fra en mobil.

Dersom det oppstår problemer med radiosignal, så vil kommunikasjonsløsningen automatisk slå seg over til å bruke 4G. Dette gir oss en reserveløsning ved behov. Informasjon om strømforbruk (målerverdier) blir også lagret i strømmåleren slik at det kan hentes inn i ettertid dersom informasjonen ikke sendes automatisk inn hver dag.

Fase 1:

  • Forbruk sendes over internett med en kablet løsning. Da legges det kabel fra hjemmesentralen for internett til sikringsskapet. Du kan selv legge klar vanlig internettkabel fram til sikringsskapet ditt. Alternativt kan montør gjøre dette, men da må du selv dekke kostnaden forbundet med dette. Kablet løsning kan benyttes uavhengig av internettleverandør.
  • Forbruk sendes over wifi (trådløst). Det er da ikke behov for kabel fram til sikringsskapet, men montør som utfører målerbyttet vil spørre deg om du selv kan legge inn passord til ditt trådløse nett. Ved å bruke internett blir det etter hvert mulig for deg å se hvor mye strøm du bruker til enhver tid.
  • Forbruk sendes over mobilnettet (GPRS). Dette fungerer på samme måte som at det sendes en SMS-melding fra en mobil.
  • Forbruk sendes via radiosignal.

Oppstår det problemer med overføringen av strømforbruk via hjemmesentralen for internett, enten ved at internett faller ut eller at det trådløse nettverket svikter, vil kommunikasjonsenheten automatisk bytte til GPRS (mobilnett) eller radiosignal. Dette sikrer en reserveløsning hvis det er nødvendig. Når internett kommer tilbake vil måleren automatisk bytte tilbake til denne kommunikasjonskanalen.

.