Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

85 km linjer og 12 stasjoner

Oppgradering av Jærnettet er blant de største prosjektene i strømnettet i Rogaland i nyere tid. Prosjektet er stort i utstrekning og går gjennom flere kommuner. Det er et prosjekt som skal gå over mange år.

Totalt er det 85 kilometer med linjer og kabler samt  inntil 12 transformatorstasjoner som skal oppgraderes. Ved oppgradering må det etableres nye linjer eller kabler. Det blir også gjort en vurdering om transformatorstasjoner må bygges nye eller om det er mulig å gjøre endringer i eksisterende bygg.
 
Lyse Elnett eier fem av transformatorstasjonene alene, og er medeier i de andre stasjonene sammen med andre nettselskaper (deriblant Jæren Everk, Klepp Energi og Dalane Energi). Dagens transformatorstasjoner i regionalnettet har også viktige funksjoner i sentralnettet eller distribusjonsnettet. Dette innebærer at eksisterende transformatorstasjoner ikke blir fjernet selv om Lyse Elnett eventuelt kommer til at beste løsning for oss er å bygge ny stasjon.

- Vi har startet en dialog med de andre energiverkene i regionen og kommunene for å finne gode løsninger for framtidens strømnett på Jæren, sier Børre Dybesland som jobber med nettutvikling i Lyse Elnett.