Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Åpne møter og kontordager

Lyse Elnett inviterer til åpne møter i kommunene Sandnes, Klepp, Time og Hå om oppgradering av strømnettet på Sør-Jæren. Lyse Elnett må oppgradere strømnettet for å sikre strømforsyningen til området. Dette innebærer bygging av nytt strømnett med strømlinjer og transformatorstasjoner.

Det overordnede strømnettet på Sør-Jæren strekker seg mellom Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes og Kjelland transformatorstasjon i Eigersund kommune. Lyse Elnett har valgt å dele arbeidet med oppgradering inn i flere prosjekter. Hovedprosjektet, som nå presenteres, ser på overordnet strømnett mellom Vagle transformatorstasjon i Sandnes og Opstad transformatorstasjon i Hå kommune.

Åpne møter
På de åpne møtene blir det vist mulige alternativer for den kommunen møtet arrangeres i.  I tillegg vil det være åpne kontordager hvor grunneiere, interessenter og andre kan komme innom for å se på kart og snakke med ansatte i prosjektet.

- Vi ønsker innspill fra innbyggere og brukere av området tidlig i prosessen. Det er de som kjenner området best og sitter på nyttig informasjon når vi skal fortsette planleggingen. Planen er å sende melding om oppgradering av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå før sommeren, sier prosjektleder Beate Rønneberg i Lyse Elnett.

Behov for oppgradering
Strømnettet er delt inn i tre nivåer, som kan sammenlignes med veinettet. Sentralnettet er motorveiene som transporterer strøm fra en region til en annen. Regionalnettet er fylkesveiene som transporterer strøm innad i en region, mens distribusjonsnettet er den delen av strømnettet som går fram til den enkelte kunde. På Sør-Jæren har Lyse Elnett ansvaret for regionalnettet, mens Klepp Energi, Jæren E-verk og Lyse Elnett har ansvaret for distribusjonsnettet i hver sin kommune. Når det nå skal gjøres endringer i regionalnettet blir også distribusjonsnettet berørt.

Hele regionalnettet på Sør-Jæren består av rundt 85 kilometer luftlinjer og jordkabel, samt 12 transformatorstasjoner. Ni av disse transformatorstasjonene er med i hovedprosjektet. Regionalnettet i området ble i all hovedsak bygget ut på 60,-, 70,- og 80-tallet, og er dermed i en alder som gjør at oppgradering er nødvendig. I tillegg har en sterk befolkningsvekst ført til at kapasiteten i strømnettet er i ferd med å bli brukt opp.
 

Åpne møter:  
Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus
Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek, Bryne
Torsdag 26. mai kl. 19.00 Hå rådhus
Tirsdag 31. mai kl. 19.00 Gamle Ålgårdsvei 80 (Tronsholen, Sandnes)

Åpne kontordager:
Onsdag 25.05 kl. 12:00-18:00 Kleppe Bedehus, lille møtesal.
Fredag 27.05 kl. 12:00-18:00 Bryne Kro & Hotell
Tirsdag 31.05 kl. 12:00-18:00 Kafe Jærbuen på Nærbø
Onsdag 01.06 kl. 13:00-18:00 Lyse Elnett sine lokaler i Gamle Ålgårdsveien 80, Tronsholen

Ingen påmelding nødvendig