Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Behovsrapport for Jæren klar

Lyse Elnett har ferdigstilt en rapport som synliggjør behovet for en fornying og oppgradering av regionalnettet på Sør-Jæren. Hovedrapporten og en forenklet brosjyre med samme tema, er lagt ut under menypunktet «Dokumenter».

- Rapporten viser at vi er avhengige av å oppgradere strømnettet raskt for å sikre tilstrekkelig kapasitet i området. Det er viktig å sørge for at strømnettet er dimensjonert for den veksten som er ventet. Behovsrapporten viser videre at behovet øker for hvert år som går, sier Børre Dybesland, leder i avdeling nettutvikling i Lyse Elnett.

Lyse Elnett har startet arbeidet med en konseptutredning for å vurdere overordnede muligheter for en god og framtidsrettet løsning for strømforsyningen på Sør-Jæren.

Lyse Elnett har løpende dialog med berørte kommuner og lokale energiselskaper i arbeidet som pågår.

- Planen er at konseptutredningen skal ferdigstilles i løpet av første halvår 2015 slik at vi kan ta stilling til hvilke konsepter som skal videreføres, sier prosjektleder Beate Rønneberg. 

Det legges opp til bred medvirkning både fra det offentlige, grunneiere og andre private interessenter i prosessen.

Behovsrapporten kan du lese her.