Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny rekord i forbruk

Det ble satt ny rekord i strømforbruk i strømnettet på Jæren 21. januar i år. Det høyeste forbruket ble målt til 217 MW klokken 08.10. Sist rekord var fra 2013.

Det høye strømforbruket understreker behovet for å oppgradere regionalnettet på Jæren. Strømnettet må være bygget slik at det takler den høyeste lasten nettet kan få på en skikkelig kald vinterdag. Det er ikke mulig å ha kø i strømnettet slik du kan på bilveiene, for da blir det bokstavlig talt mørkt rundt oss.

For å være sikker på at strømnettet takler den kaldeste dagen vi kan få, er det vanlig å beregne hvor høyt forbruket ville vært dersom gradestokken hadde gått enda lengre ned. Beregninger viser at dersom det hadde vært minus 13 grader ute 21.januar i år, så ville vi hatt et forbruk på 241 MW.

Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå tilsier at det fortsatt vil være befolkningsvekst i kommunene Klepp, Time og Hå, og med det øker strømforbruket. Et middelscenario utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå legger til grunn at effektforbruket på Sør-Jæren øker til nærmere 400 MW i 2060.