Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Oppstart av grunnundersøkelser

I uke 40 og 42 blir det gjort grunnundersøkelser på alternative tomter for transformatorstasjoner i framtidens regionalnett på Sør-Jæren. Det skal totalt bores 36 hull for å få tatt nødvendige jordprøver.

- Det er viktig å få sjekket om de tomtene som er aktuelle for transformatorstasjon er byggbare. Vi trenger å vite hvilken type masse grunnen består av. Det blir boret hull som er 10-15 cm i diameter og 10 meter ned i bakken, forteller assisterende prosjektleder Torbjørn Grødem.

Det skal gjøres undersøkelser på både eksisterende tomter og mulige nye tomter for totalt åtte transformatorstasjoner som skal oppgraderes i strømnettet på Sør-Jæren.

På fire eksisterende stasjonstomter vil det bli brukt en gravemaskin for å avdekke strømkabler på tomten før boring kan starte. Arbeidet med grunnundersøkelser vil starte rundt klokken 07 på morgenen og avsluttes senest kl. 21.