Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Utredningsprogram fastsatt

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har fastsatt utredningsprogram for oppgradering av Jærnettet. I programmet settes det krav til hvilke problemstillinger som skal belyses i konsekvensutredning og hvilken framgangsmåte som skal brukes.

NVE mottok totalt 61 høringsuttalelser til meldingen om Jærnettet og forslag til utredningsprogram. Uttalelser som kommer inn i slike høringer blir sett på når utredningsprogram lages. Slike utredningsprogram blir tilpasset det spesifikke anlegget som planlegges.

"NVE mener en konsekvensutredning basert på dette utredningsprogrammet bidrar til å gi et godt grunnlag for å beslutte om anlegget bør bygges, eventuelt i hvilken trasé og hvilken utforming av anlegget som samlet vil kunne gi minst negative virkninger for natur, miljø og samfunn", skriver NVE i et skriv til Lyse Elnett.

I utredningsprogrammet er det satt krav om at både fordeler og ulemper ved prosjektet skal belyses for alle relevante temaer. I tillegg skal tiltak som kan redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og driftsfasen vurderes.

NVE har i tillegg bedt Lyse Elnett om å vurdere alternative plasseringer av transformatorstasjoner og trasé for luftledning som blant annet er spilt inn av ulike interessenter i forbindelse med den offentlige høringen.

Utredningsprogrammet med vedlegg kan du lese her.