Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Vokser raskere enn antatt

Sør-Rogaland er en region i veldig sterk vekst på grunn av et godt arbeidsmarked. Folketallet vil trolig nærme seg 600.000 innbyggere i 2014, ifølge prognoser fra Statistisk Sentralbyrå, SSB. Strømnettet må ha kapasitet nok til å tåle veksten i strømforbruket som økningen av nye boliger og arbeidsplasser gir.

Ifølge SSB vil Rogaland sammen med Oslo og Akershus få den største folkeveksten i årene framover. På 30 år har folketallet økt med over 100.000 innbyggere. I 2014 er det 352 638 innbyggere i Sør-Rogaland

Kommunene Hå, Klepp og Time er de som blir mest direkte påvirket av oppgraderingen i Jærnettet. Også her har økningen i tilflytting vært markant og folketallet har økt med 25 000 de siste 40 årene. Denne utviklingen er ventet å fortsette. I løpet av de neste 30 årene antar SSB en vekst på ytterligere 30 000 innbyggere. I 2040 vil det samlede folketallet i Hå, Klepp og Time dermed overstige 80 000.