Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Kompensasjon ved strømbrudd

Hva har du krav på ved strømbrudd?

Strømkunder som mistet strømmen i over 12 timer på grunn av hendelser i strømnettet har krav på kompensasjon fra nettselskapet. Du må selv fremme kravet til Lyse Elnett.

Det er nasjonale satser for utbetaling av kompensasjon. Størrelsen på utbetalingen avhenger av hvor lenge strømbruddet varte.

Satsene er:
a) kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
b) kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og
c) kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.
.
For strømbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Det vil si at om en kundes nettleie for ett år er anslått til 2000 kroner, kan kunden ikke få mer en 2000 kroner i kompensasjon for langvarige strømavbrudd samme år.

Når og hvordan søke kompensasjon?

Kundene må selv fremme krav om kompensasjon. Kravet må stilles innen «rimelig tid», det vil si senest to til tre måneder etter at strømbruddet skjedde. Kravet kan enten sendes skriftlig til Lyse Elnett eller man kan benytte skjemaet.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Skjema for søknad om kompensasjon