- I Lyse Elnett håndterer vi hvert år ulike beredskapssituasjoner. Vi er opptatt av å håndtere også denne spesielle situasjonen på en god måte og ha tiltak som gjør at vi både begrenser spredning av smitte samtidig som vi sikrer kontinuerlig drift framover, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 
Lyse Elnett har en stor montørstyrke som jobber i små enheter og har ulike oppmøtesteder, og det er per nå kun et fåtall som ikke kan være på jobb. I utgangspunktet søker vi å opprettholde en så normal drift som mulig så langt det lar seg gjøre. Under er en oversikt over hvordan Korona påvirker vår drift.

Tilsyn, planlagt strømstans og feil hos kunder
Tilsyn av elektriske anlegg hos privatkunder er utsatt, og vi gjennomfører planlagte strømstanser etter noen andre kriterier enn normalt siden mange jobber hjemme og har hjemmeundervisning. Samtidig er det viktig å utføre vedlikehold der dette er kritisk for å unngå mer omfattende og lengre strømbrudd. Det blir for eksempel vurdert andre tidspunkter enn vanlig arbeidstid, og mulighet for arbeid under spenning. Fulladet PC og mobil kan gjøre det mulig å jobbe mens det er strømstans. Se her for flere tips og kart over feil og strømstanser. 

De fleste feil som oppstår i strømnettet kan våre montører rette uten å gå inn i boliger eller næringsbygg, men ikke alle. Dersom det er nødvendig å gå inn i en bolig vil vi arbeide etter føre var- prinsippet. Det betyr at vi vil be kunder om å holde god avstand til våre montører, og gjerne være i et annet rom, mens våre montører er i boligen. Ved behov vil montører ha på ekstra verneutstyr. Dette gjøres for å unngå smitte av våre montører, samt for å hindre spredning av smitte. 
De samme retningslinjene benyttes dersom vi av andre årsaker har behov for å gå inn i bolig. Våre ansatte vil ha på seg identifikasjonskort med bilde og montører kjører Lyse-bil.
Vi gjennomfører mange møter digitalt, men befaring ute og byggemøter vil fortsatt bli gjennomført, men da etter klare retningslinjer om å følge hygieneregler med god avstand, ikke håndhilse etc. 

Materiell og prosjekter
Lyse har eget lager med kritisk beredskapsmateriell, og vi har dialog med våre leverandører for å sikre leveranse av materiell framover. 
- Nettselskaper i Norge har også et godt samarbeid på tvers slik at vi kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov, men dette er først og fremst med tanke på beredskap. Vi har tidligere fått varsler fra våre underleverandører om mulige leveringsutfordringer, men dette har så langt ikke påvirket våre leveranser mot prosjekter vi er en del av, sier Tamburstuen.
Om dette vil påvirke det enkelte prosjekt, er avhengig av utviklingen av situasjonen og tiltak myndigheter i andre land iverksetter.

Informasjon og kontakt 
Vår nettside ble nylig relansert og her vil du finne svar på det som de aller fleste spør om. Hvis du ikke finner det du søker i menyen, så kan søkefunksjonen være til god hjelp. På nettsiden står også vår kontaktinformasjon dersom du ikke finner det du søker etter. 
Kundesenteret har nå noe lengre svartid. Her finner du tips til hvordan du selv kan finne svar på det kunder ofte spør om.