Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Flyfoto som viser bebyggelsen rundt Jåttåvågen med blant annet Viking Stadion og Gandsfjorden i bakgrunnen.

Kort om Lyse Elnett

Lyse Elnett er det lokale nettselskapet til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Strand, Time, Gjesdal, Hjelmeland og Kvitsøy i Sør-Rogaland. Nettselskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i denne regionen.

Strømnettet Lyse Elnett har ansvar for er på totalt ca 21.000 kilometer med strømlinjer og kabler. I tillegg til å ha ansvaret for distribusjonsnettet i 11 kommuner har nettselskapet også ansvar for regionalnettet (den delen av strømnettet som transporterer strøm innad i en region) i hele Sør-Rogaland. Hovedkontoret ligger på Tronsholen i Sandnes. Etter fusjon mellom Lyse Elnett og entreprenørselskapet Lyse Infra 1. juli 2016 vil selskapet ha 330 ansatte.

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres og reguleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Alle som har strøm inn til sitt bygg betaler nettleie til nettselskapet. Nettleie dekker kostnader nettselskapet har for å sikre et stabilt og robust strømnett i regionen. Flere folk gir behov for oppgradering

Næringslivet i Sør-Rogaland er innovativt og det har gitt regionen vår en kraftig vekst gjennom mange år. Statistisk Sentralbyrå forventer at befolkningen i vårt område vil vokse med 32 prosent fram til 2040.

Den store veksten i antall innbyggere merkes allerede i dag i et strømnett som i begrenset grad er fornyet i takt med veksten. Prognosene for videre vekst gjør at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre at strømforsyningen også i framtiden opprettholdes på et godt nivå.