Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Flyfoto som viser bebyggelsen rundt Jåttåvågen med blant annet Viking Stadion og Gandsfjorden i bakgrunnen.

Kort om Lyse Elnett

Lyse Elnett er det lokale nettselskapet til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Gjesdal, Hjelmeland og Kvitsøy i Sør-Rogaland. Nettselskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i denne regionen.

Strømnettet Lyse Elnett har ansvar for er på totalt ca 21.000 kilometer med strømlinjer og kabler. I tillegg til å ha ansvaret for distribusjonsnettet i 9 kommuner har nettselskapet også ansvar for regionalnettet (den delen av strømnettet som transporterer strøm innad i en region) i hele Sør-Rogaland. Hovedkontoret ligger på Tronsholen i Sandnes. Selskapet har 350 ansatte.

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres og reguleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Alle som har strøm inn til sitt bygg betaler nettleie til nettselskapet. Nettleie dekker kostnader nettselskapet har for å sikre et stabilt og robust strømnett i regionen. Flere folk gir behov for oppgradering

Næringslivet i Sør-Rogaland er innovativt og det har gitt regionen vår en kraftig vekst gjennom mange år. Statistisk Sentralbyrå forventer at befolkningen i vårt område vil vokse med 32 prosent fram til 2040.

Den store veksten i antall innbyggere merkes allerede i dag i et strømnett som i begrenset grad er fornyet i takt med veksten. Prognosene for videre vekst gjør at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre at strømforsyningen også i framtiden opprettholdes på et godt nivå.