Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Gravemasking står på siden av en grøft hvor det legges ned strømkabel
 • Krav til gravearbeid

Krav til gravearbeid

Lyse Elnett AS innhenter normalt alle entreprenører for bygging av Lyse Elnett AS sine kabler, rør og anlegg. Gravearbeid kan imidlertid ordnes av kunde/tiltakshaver når det gjøres avtale om det.

Forutsetninger når kunde/tiltakshaver bestiller eller utfører gravearbeid selv:

 • Gravearbeidet skal utføres iht. avtalt spesifikasjon og til enhver tid gjeldende forskrifter og bransjestandarder (REN). Retningslinjer fra veiviser skal følges.
 • Lyse Elnett AS skal planlegge /prosjektere kabeltrase og innhente nødvendige tillatelser fra offentlige og private grunneiere
 • Før kunde/tiltakshaver innhenter pristilbud på gravearbeider, skal Lyse Elnett AS godkjenne kunde/tiltakshavers spesifikasjon av gravearbeider som gjelder Lyse Elnett AS sitt anlegg/infrastruktur.
 • Alle kabler og trekkerør leveres av Lyse Elnett AS
 • Graveentreprenøren skal ha gjennomført kompetansekurs/være godkjent av Lyse Elnett AS. Ved utførelse av arbeidet, skal det være minst en person til stede på byggeplassen med godkjent kompetansebevis (ansatt hos graveentreprenøren). Kontrollerklæring fra graveentreprenør skal oversendes Lyse Elnett AS ved avslutning av arbeidet.
 • Dersom graveentreprenøren ikke har nødvendig godkjenning, skal kunde/tiltakshaver sørge for at Lyse Elnett AS utførende entreprenør for elektromontasje blir tilkalt under arbeidets gang for kontroll av grøft, legging av kabler og om-og igjenfylling. Kontrollerklæring fra graveentreprenør og samsvarserklæring fra entreprenør for elektromontasje oversendes Lyse Elnett AS ved avslutning av arbeidet.
 • Alle Lyse Elnett AS anlegg skal måles inn og dokumenteres på åpen grøft. Kunden eller kundens representant/graveentreprenør er ansvarlig for å varsle behov for innmåling fortløpende til kontaktperson for innmåling. Varslingstid er normalt 2 dager.
 • Graveentreprenøren fakturer kunde/tiltakshaver for alt utført arbeid innenfor utbyggingsområdet.
  Dersom deler av gravekostnaden skal fordeles på flere nettkunder, fakturerer kunde/tiltakshaver Lyse for avtalt andel. Sluttfaktura for Lyses andel sendes seinest 30 dager etter at anlegget er ferdigstilt/
  satt i drift.
 • Lyse har tre (3) års reklamasjonsrett på arbeidet. Derom annet ikke er avtalt, regnes dato på sluttfaktura som overtakelsesdato.

 

Firma med godkjent kompetansebevis mai 2018

Liste over graveentreprenører godkjent hos Lyse Elnett