Kundenummer
Ditt åttesifrede nummer hjelper oss å entydig identifisere deg. Det er fint om du har kundenummeret tilgjengelig når du kontakter oss. 

Målepunkt-ID
Dette er et unikt nummer som identifiserer ditt anlegg. Du trenger målepunkt-ID dersom du skal bytte strømleverandør. 

Leveringspunkt
Her står adressen til den strømmåleren som fakturaen gjelder for. 

Målernummer
Dette nummeret finner du på strømmåleren i ditt strømskap / sikringsskap. 

Nettleie
Nettleie er delt inn i energiledd (etter forbruk, øre/kWh), fastbeløp og forbruksavgift på faktura. Perioden kan være ulik for hver linje siden fastbeløpet betales forskuddsvis for innebærende periode, mens energiledd betales for forbruk du har hatt.

Informasjonen under gjelder kun for de som får sluttfaktura fra oss

Efakturareferanse
Du trenger dette referansenummeret dersom du skal opprette eFaktura eller AvtaleGiro i din nettbank. Efakturareferane er de åtte første siffer av KID. Avtalegiro er hele KID-nummeret. 

Betalingsfrist
Dersom du betaler faktura etter dato for betalingsfrist, så må du betale renter som legges til på neste faktura. Ønsker du å utsette betaling kan du logge inn på MinSide og be om betalingsutsettelse. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du trenger å dele opp faktura. 

Kontonummer
Alle innbetalinger skal betales til kontonummer 32010500930. Du må bruke KID-nummer ved innbetaling.