Når du mottar en gravemelding, så er den gyldig i 8 uker. Dersom arbeidet ikke er ferdig innen den tid, må du sende skjema inn på nytt for å få ny gravemelding. Gydlighetstid står på mottatt gravemelding.