Kunder betaler fobruksavgift (elavgift) til staten for sitt strømforbruk. Denne betales per kWh som brukes. Privatkunder og normal næringsvirksomhet betaler full forbruksavgift, mens industri kan ha krav på redusert avgift eller helt fritak.

Bedrifter må selv dokumentere om kriterier for fritak eller redusert avgift er oppfylt.