Kundene må selv fremme krav om kompensasjon. Kravet må stilles innen «rimelig tid», det vil si senest to til tre måneder etter at strømbruddet skjedde. Kravet kan sendes inn ved å logge deg på MinSide og sende inn krav der eller benytte skjema. 

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.