Det er nasjonale satser for utbetaling av kompensasjon. Størrelsen på utbetalingen avhenger av hvor lenge strømbruddet varte.

Satsene er:
a) kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
b) kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og
c) kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.
.
For strømbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Det vil si at om en kundes nettleie for ett år er anslått til 2000 kroner, kan kunden ikke få mer en 2000 kroner i kompensasjon for langvarige strømavbrudd samme år.