Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
 • Kunde
 • Hva kan du gjøre selv

Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig av sikkerhetshensyn. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

 1. Tilkopling/utskifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.
 2. Tilkopling/utskifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 3. Tilkopling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
 4. Tilkopling/utskifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoplet med sukkerbit eller plugg/stikkontakt.
 5. Montering og utskifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.
 6. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

Viktig!
Før du gjør noe, studer monteringsveiledningen nøye.
Lavvoltsanlegg (under 50 V) kan utføres/monteres av ikke-faglærte personr dersom:

 1. Effekten ikke overstiger 200 VA (ca. 200W), og
 2. monterings- og bruksanvisning følges nøye, og
 3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
 4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
  Begrensningene i pkt. 1 og 3 gjelder ikke for lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale.
   

Dersom du ønsker å vite mer om elsikkerhet, så kan du besøke vår elsikkerhetsportal. Har du spørsmål om arbeid på  det elektriske anlegget i din bolig, kontakt Lyse på DLE@lyse.no.

Elsikkerhetsportalen