Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Nye boliger under oppføring

Melde om utbygging

Skal du bygge ny bolig/næringsbygg eller bygge ut et område husk å gi melding til Lyse i god tid. Det samme gjelder riving av bygg som har innlagt strøm.

Alle henvendelser om nytilknytning, forsterkning, riving av bygg, flytting og/eller omlegging av strømkabel eller andre anlegg i strømnettet skal meldes skriftlig til Lyse Elnett. Vi starter ikke med å planlegge eller gjennomføre arbeid før vi har skriftlig godkjennelse av kostnadsoverslag for jobben.

Tilknytning og forsterkning

Tilknytningspunktet for strøm er kunden sitt tilknytningsskap (etter NEK 399) eller bygningens grunnmur. Lyse vil ved henvendelse gi et grovt estimat av kostnadene for tilknytning eller forsterkning av strømnettet. Skjema for henvendelse finnes nederst på denne siden. Elektroinstallatør må melde inn og stå ansvarlig for det elektriske anlegget. 

​Dersom du må rive et bygg med strømtilknytning eller trenger å tilrettelegge tomten før utbygging kan skje, melder du det inn i samme skjema. Når tiden for utbygging nærmer seg, sendes det inn nytt skjema for selve utbyggingen.

Er det behov for å flytte anlegg i forbindelse med utbygging, må dette planlegges samtidig med utbyggingen. Du trenger da kun å sende inn skjema om utbygging. Ønsker du gass, fjernvarme, gatelys eller fiber kan det meldes inn i samme skjema. Nyttig informasjon som ny kunde

Dersom du trenger kart over Lyse sin infrastruktur i forbindelse med planlegging og prosjektering, så kan du bestille dette. Bruk skjema for gravemelding, og oppgi i beksrivelsesfeltet at du trenger data for prosjektering.

Her finner du mer informasjon om kostnader. 

Trenger du midlertidig strømforsyning?

Hvis du har behov for byggestrøm, mens arbeid pågår så tilbyr Lyse byggestrømskap på inntil 63 A. Mer informasjon om priser og bestilling av byggestrømskap finner du her. 

Henvendelse om infrastruktur Flytting av infrastruktur