Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

"Nær ved" -avtale skjema

Side 1 av 3


NVA

NVA er en avtale som skal sikre at de som arbeider nær et anlegg /infrastruktur er kjent med farene ved slikt arbeid og at sikkerhet til anlegget blir ivaretatt. En slik avtale kan også innebære ulike tiltak som feks kontrollør fra Lyse eller utkobling av anlegg i arbeidsperioden. Det blir pekt ut en sikkerhetsansvarlig og iverksatt sikkerhetstiltak. Du trenger en nær ved-avtale når du skal arbeide innenfor gitte avstander fra kabler, linjer og rør eller stasjoner. Før du bestiller NVA må du ha bestilt og mottatt svar på gravemelding, og påvisning må være utført dersom det skal gjøres arbeid nær kabler/rør i bakken.

Felter merket med * må fylles ut

Kommune *

Anleggsadresse *


Anleggstyper det ønskes NVA for
Gass
Fjernvarme
Fjernkjøling
Høyspent
Entreprenør *

Kontaktperson (sikkerhetsansvarlig tilstede) *

Telefon *

E-post *


Arbeid nær luftledning:
Ja
Nei

Beskrivelse av arbeid som skal utføres nær luftledning.


Arbeid nær kabler/rør:
Ja
Nei

Når ønsker du NVA fra *

Varighet for arbeid du trenger NVA for


Er Lyse involvert/har prosjekt:
 
Kontaktperson / prosjektleder i Lyse