Endringen innebærer en omfordeling av kostnadene, der kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder som belaster strømnettet lite. Hvis du kan jevne ut forbruket ved å ikke sette på alle elektriske apparater samtidig, så kan du spare penger. 

Strømnettet må ha nok kapasitet til å tåle strømforbruket vi har den kaldeste dagen i året og det tidspunktet når forbruket er på sitt høyeste. Det er nemlig ikke mulig å ha kø slik vi kan ha i veinettet. Det er svært kostbart å bygge mer strømnett enn nødvendig, eller for å sammenligne med veinettet, "breie motorveier" for å unngå kø i disse få timene. 

Dersom vi utnytter strømnettet smartere, og jevner ut forbruket gjennom døgnet vil det spare samfunnet for store investeringer i mer strømnett. Det bidrar til å holde din nettleie lavest mulig, ogi tillegg sparer vi miljøet.