Når elektrifiseringen øker, og for eksempel biler, skip, busser og fly bruker strøm, vil stadig flere av oss bruke mye strøm samtidig. Strømnettet må ha nok kapasitet til å tåle strømforbruket vi har den kaldeste dagen i året og det tidspunktet når forbruket er på sitt høyeste. Det er nemlig ikke mulig å ha kø slik vi kan ha i veinettet. Det er svært kostbart å bygge mer strømnett enn nødvendig, eller "breie motorveier" for å unngå kø i disse få timene. 

Dersom vi utnytter strømnettet smartere, og jevner ut forbruket gjennom døgnet vil det spare samfunnet for store investeringer i mer strømnett. Det vil også bidra til å holde din nettleie lavest mulig. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, foreslår å endre prismodellen for nettleie for å få jevnere strømforbruk. De totale inntektene nettselskapet får fra nettleie skal være lik som i dag.