Størsteparten av bedriftene i vår region har nettleie kalt "Normal næringsvirksomhet", og har da et strømforbruk under 80 kVA. Store næringskunder med forbruk over 80 kVA, betaler også et effektledd i tillegg til fastledd og energiledd.

Normal Næringsvirksomhet
Fastledd (inkl mva)Energiledd (inkl mva)Fastledd (u/mva)Energiledd vanlig forbruksavgift (u/mva)Energiledd lav forbruksavgiftEnergiledd ingen forbruksavgift
3640 kr pr år42,75 øre/kWh2912 kr pr år34,20 øre/kWh18,58 øre/kWh18,07 øre /kWh

Prisen gjelder fra 2020
Fastledd inkluderer årlig avgift til Enova på 800 kroner uten moms.
Energiledd betales etter totalt strømforbruk i fakturaperioden. Ulike priser vinter /sommer kan tilbys på forespørsel til lavspentkunder uten effektmåling, og med årsforbruk over 8000 kWh. En slik avtale følger kalenderåret og forutsetter 1 års bindingstid.

 
Effektmålt overføring
FastleddEnergiledd vanlig forbruksavgiftEnergiledd lav forbruksavgiftEnergiledd ingen forbruksavgiftEffektledd (vinter)
øre/kWhøre/kWhøre/kWhkr /kW
Lavspent med måneds effektmåling18.800 kr i året19,63 / 20,63 (sommer / vinter)4,01 / 5,01 (sommer /vinter)3,5 /4,5 (sommer /vinter)80 / 40 (aktiv /reaktiv)
Høyspenning med måneds effektmåling18.800 kr i året18,63 /19,63 (sommer / vinter)3,01 /4,01 (sommer /vinter)2,5 / 3,5 (sommer /vinter)70 / 30 (aktiv/reaktiv)

Nettleiepris "Effektmålt overføring" gjelder store næringskunder som har et strømforbruk over 80 kVA. 80 kVA tilsvarer 200 Ampere i 230 V-nettet og 125 A i 400 V-nettet.

Ettekftledd avregnes i kroner per kW og kroner per kVAr etter det høyeste effektuttaket for den aktuelle måneden. Det blir bare avregnet effekt for vintermånedene januar, februar, mars, oktober, november og desember.

Fleksibel overføring
FastleddEnergiledd vanlig forbruksavgEnergiledd lav forbruksavgEnergiledd ingen forbruksavgEffektledd vintermåneder
kr/årøre/kWhøre/kWhøre/kWhkr/kW(aktiv), kr/kVAr (reaktiv)
Høyspenning m/umiddelbar utkobling18 80018,63 / 19,63 (sommer / vinter)3,01 / 4,01 (sommer/ vinter)2,50 (sommer), 3,50 (vinter)42 (aktiv), 18 (reaktiv)
Høyspenning m/ 2 timers utkoblingsvarsel18 80018,63 / 19,63 (sommer / vinter)3,01 / 4,01 (sommer/ vinter)2,50 (sommer), 3,50 (vinter)49 (aktiv), 21 (reaktiv)
Lavspenning m/umiddelbar utkobling18 80019,63 / 20,63 (sommer/ vinter)4,01 / 5,01 (sommer / vinter)3,50 (sommer), 4,50 (vinter)48 (aktiv), 24 (reaktiv)
Lavspenning m/ 2 timers utkoblingsvarsel18 80019,63 / 20,63 (sommer/ vinter)4,01 / 5,01 (sommer / vinter)2,50 (sommer), 3,50 (vinter)56 (aktiv), 28 (reaktiv)

Priser er gjeldende fra januar 2020. 

Fleksibel overføring tilbys etter avtale når tilhørende kommunikasjonssystem er på plass. Avtale om fleksibelt forbruk må inngås mellom kunde og nettselskap før leveranse. Det er næringskunder med større anlegg som har uttak over 200 kW som kan få en slik avtale.

Prisene er lik som for effektmålte kunder, men med rabatt på effektledd i vintermånedene. I en slik avtale kan strømmen bli koblet ut direkte via fjernstyring. Varsling av utkobling og innkobling skjer via SMS til kontaktpersoner kunden har gitt informasjon om.

Det stilles ikke krav til reserveforsyning, men kunden må selv ta ansvaret for eventuelle konsekvenser i perioder med utkobling. Som kunde må du regne med at strømmen kan bli koblet ut spesielt i perioder med høyt forbruk. Ved manglende utkobling skjer en overføring til ordinær effekttariff med 20 prosent påslag, som har tilbakevirkende kraft i inntil tre år avhengig av siste vellykkede utkobling.