For privatkunder består nettleien av et fastledd (fast årlig beløp), og et energiledd (pris pr kilowattime). Fastleddet betales i kroner pr år for hver strømmåler du har. Tariff kalt husholdninger "blokk" gjelder kun for dem som bor i boligblokk med 10 eller flere boenheter. Energileddet betales i øre pr kWh etter hvilket strømforbruk du har i en måned.  

Illustrasjon av kakediagram som viser hva nettleien går til.

Pris husholdninger
HusholdningstypeFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh
Nettleie husholdninger264044,0
Nettleie husholdning "blokk"240044,0
Nettleie hytter og fritidsbolig378044,0

Alle priser er inkludert moms. Energiledd inkluderer forbruksavgift (elavgift) til staten på 20,16 øre/kWh. Prisene gjelder fra januar 2020.

Alle som bor i Lyse Elnett sitt nettområde betaler nettleie til Lyse Elnett. Nettselskapene har monopol på å transporteere strøm i sitt område, og du kan derfor ikke velge et annet nettselskap.