Lyse Elnett har deltatt i et forskningsprosjekt i 2018-2019 for å se hvordan kunder responderer på ulike prismodeller for nettleie. To prismodeller ble testet i ett år hos rundt 200 kunder knyttet til to nettstasjoner. En nettstasjon i Stavanger sentrum og en i Sandnes. 

De totale inntektene fra kundene skal være likt som med prismodellen andre nettkunder har. Endringen innebærer altså ingen generell økning i nettleien. 

Myndighetene har varslet at de vil innføre ny prismodell for nettleie, såkalt effekttariff fra 2021. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan den nye prismodellen blir.