Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Endret plan i sør

Da melding om ny 50 (132) kV kraftledning mellom Strand kommune og Hjelmeland var på høring høsten 2018 var planen å gå mellom Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner. Våren 2019 ble helhetlig plan for overordnet strømnett i Ryfylke besluttet, og den viser store fordeler med å endre punktet i sør til Dalen transformatorstasjon.

Publisert 23. august 2019

Med bakgrunn i disse vurderingene har Lyse Elnett arbeidet videre med å se på mulige traséalternativer på strekningene Dalen - Holteheia og Dalen Paddevatnet. Det inviteres til åpent møte tirsdag 3. september kl. 19.00 i kommunestyresalen i Rådhusgaten 7 på Jørpeland for å presentere denne endringen i sør og de mulige traséene. 

Det blir vist kart i møtet og den enkelte grunneier /rettighetshaver kan få mer informasjon om hvordan dere blir berørt. 

Det blir i tillegg arrangert åpent kontor i Lyse sine lokaler på Jørpeland onsdag 4. september kl. 12.30 til 18.00. Der kan du prate med de som jobber med prosjektet, se nærmere på kart og få svar på spørsmål du har vedrørende for eksempel din eiendom. 

​Konsulenter som jobber med å utrede konsekvenser for ulike fagtema som følge av endret plan vil gjennomføre befaringer i området Dalen - Holteheia og Dalen - Paddevatnet i uke 35 - 39.