Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Infomøte 3. sept 2019

Lyse Elnett inviterer til åpent informasjonsmøte tirsdag 3. september kl. 19.00 i kommunestyresalen, Rådhusgaten 7 på Jørpeland. På møtet vil ny plan for endepunkt i sør bli presentert med mulige linjetraséer sør for Årdalsfjorden.

Publisert 23. august 2019
Melding med forslag til utredningsprogram for ny kraftledning mellom Veland og Hjelmeland var på offentlig høring høsten 2018. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har fastsatt et utredningsprogram for prosjektet, altså hvilke forhold skal Lyse Elnett utrede for å vise alle konsekvenser av prosjektet. 

​Våren 2019 besluttet Lyse Elnett en helhetlig plan for overordnet framtidig strømnett i Ryfylke. Der kom det fram at det er en stor fordel å knytte ny kraftledning mellom Strand og Hjelmeland kommuner til i Dalen transformatorstasjon i stedet for i Veland transformatorstasjon. Det er derfor blitt sett på mulige traséer for ny kraftledning på strekningene Dalen - Holteheia og Dalen- Paddevatnet (sør for Årdalsfjorden). 

Informasjonsmøte
Sted: Kommunestyresalen, Rådhusgaten 7 på Jørpeland
​Dato: Tirsdag 3. september kl. 19.00

Åpen kontordag
​Sted: Lyse sine kontorlokaler på Jørpeland, Kvalshaug 6
​Dato: Onsdag 4. september kl. 12.30 - 18.00

Det er ikke nødvendig med påmelding.