Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Montør fra OneCo installerer ny strømmåler i sikringsskap. Foto: Espen Mills

300 får ny strømmåler hver dag

Over 5000 kunder i Lyse Elnett sitt område har nå fått ny automatisk strømmåler. Prosjektet er med det ferdig med innkjøringsperioden og aktiviteten trappes opp. I juni måned blir antall målere per dag gradvis økt fra 120 til opp mot 300 målere per dag i juni.

- Dette er en viktig milepæl for Lyse Elnett. Vi er nå godt i gang med dette store logistikkprosjektet der totalt 140.000 strømmålere skal byttes. Prosjektet gjennomføres i henhold til plan både når det gjelder tid og kvalitet, sier prosjektleder Per Kolbein Tonstad i Lyse Elnett.

Positive tilbakemeldinger
I disse dager pågår det skifte av strømmålere på Gausel i Stavanger og i hele Rennesøy kommune. Samtidig planlegges neste etappe med bytte av målere i Stavanger sentrum, Hillevåg/Kristianslyst og Hafrsfjord-området i Stavanger, Bersagel og Ims i Sandnes og oppstart i Strand, Hjelmeland og Finnøy kommuner.

Det vil etter siste opplæring være over 30 montører fra OneCo ute for å bytte til automatisk strømmåler samt sette inn gateway (kommunikasjonsenhet). Det er Lyse Smart som på vegne av Lyse Elnett har ansvaret for selve gjennomføringen av prosjektet. Lyse er opptatt av at kundene skal oppleve at jobben utføres profesjonelt av en hyggelig montør og at de får den informasjonen de trenger.

- Når vi har gjennomført målerbytte, spør vi kundene om en tilbakemelding på opplevd leveranse. Det er gledelig at kunder tar seg tid til å legge inn kommentarer i fritekst og at det stort sett er positive tilbakemeldinger. Det er også kjekt at vi har veldig få antall bomturer, sier prosjektansvarlig Loyd Evensen i Lyse Smart.

Til nå har de ikke truffet kunder hjemme på 55 turer av totalt 5131 besøk. Loyd Evensen mener tallene viser at OneCo gjør en god jobb både med booking og skifte av strømmåler, og at kundene får informasjonen de trenger.

Fordeler for kunde
Før målerbytte skal skje får kunder brev eller epost med informasjon. Deretter får kunde en SMS med forslag til tidspunkt for bytte av måler. Dersom kunden bekrefter tidspunkt med å sende «GODTA», så er avtale om bytte i boks, hvis ikke får kunde nytt forslag til tidspunkt. Kunder som vi ikke får kontakt med på SMS ringes opp for å avtale tid. Montører som bytter målere på vegne av Lyse har ID-kort fra Lyse.

Den nye måleren er et skritt på vei mot det moderne strømnettet. For det første slipper du som kunde å lese av strømforbruket og sende målerstand til Lyse. Med ny måler går det automatisk. I tillegg innebærer ny måler for eksempel at kunder etter hvert får bedre mulighet til å se strømforbruket gjennom dagen og styre forbruket, feilretting ved strømbrudd og jordfeil kan gå raskere og kunder kan få bedre varsling ved ulike driftsproblemer.

I tillegg er løsningen Lyse har valgt framtidsrettet og gir mulighet for styring av energiforbruk og sensorer i huset ditt samt bruk av velferdsteknologi hvis du ønsker det.

Her finner du mer informasjon om installering av automatisk strømmåler.  
 

Fakta:

  • Innen 1. januar 2019 skal alle i Norge ha fått ny automatisk strømmåler
  • Lyse Elnett er blant de første nettselskapene som har startet på jobben
  • Totalt skal Lyse bytte rundt 140.000 strømmålere
  • Det er montørselskapet OneCo som utfører målerbytte for Lyse