Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Inne i den undersjøiske tunnelen Ryfast pågår arbeid for fullt med tekniske installasjoner. Foto: Statens vegvesen

5 mil kabler og 24 stasjoner

Over fem mil med nye strømkabler er lagt ned i forbindelse med arbeidet på ny undersjøisk tunnel Ryfast samt Eiganestunnelen. De fire første nettstasjonene i Ryfast ble nylig satt i drift nesten fem år etter at det store arbeidet ute startet.
Totalt skal det settes opp 24 nye nettstasjoner i prosjektet og legges ned totalt 5,9 mil med strømkabler. 
 
I henhold til plan
- Det har gått veldig greit så langt, og mye skjer i de neste månedene og fram mot sommeren. Vi skal ferdigstille arbeidet ved Hundvåg sentrum, legge ny 22 kV kabler fra Tasta til Dusavika transformatorstasjon, sette opp nettstasjoner og legge strømkabler i tunnelene, forteller prosjektleder Harald Thue.

Han synes det er godt å ha kommet så langt i et prosjekt som har pågått over lang tid og foregått på flere steder samtidig.

Strømkabler er lagt i trekkerør for å unngå at lange strekk med grøfter er åpne om gangen. Det er sendt ut informasjon til naboer i området slik at de vet hvorfor det graves, når det graves og får kontaktinformasjon hvis de har spørsmål. Dersom det er gravd nær skoler er også de blitt informert om arbeidet.
 
Økt kapasitet
Arbeidet startet for fem år siden, og da var det viktigste å legge nye 132 kV-kabler mellom Ullandhaug, Mosvatnet og Kongsgata transformatorstasjoner siden de gamle kablene bokstavelig talt lå i veien for veiprosjektet. Det er også gjort oppgraderinger i flere av transformatorstasjonene i forbindelse med arbeidet. På Mosvatnet er det satt inn to nye transformatorer som gir økt kapasitet i strømnettet.

På Tau har arbeidet med å oppgradere transformatorstasjonen startet. Først blir gulvet i koblingssalen forsterket med nye fundament i kjeller. Deretter skal nytt 22 kV gassisolert anlegg settes inn, samt ny transformator.

- Det er nødvendig å øke kapasiteten i transformatorstasjonen for å kunne dekke Ryfast sitt behov og fordi det generelt er et økende strømforbruk i området. Målet er at arbeidet i stasjonen skal være ferdig i løpet av sommeren, forteller Thue.