Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Kart som viser trasè for ny kraftlinje (markert med blå strek) fra Lysebotn og inn til Fagrafjell i Sandnes og Time kommune.

Anbefaler ny linje og stasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, anbefaler at Statnett får konsesjon for å bygge ny kraftlinje mellom Lysebotn i Forsand og Fagrafjell i Sandnes og Time. De anbefaler også bygging av ny transformatorstasjon ved Fagrafjell.

Den nye kraftlinjen vil erstatte en av dagens eksisterende linjer mellom Lysebotn og Seldalsheia i Sandnes. På denne strekningen skal den nye linjen gå parallelt med en eller to andre kraftlinjer. Fra Seldalsheia og videre vestover er det foreslått at eksisterende linje blir stående, og at ny linje går parallelt fram til Skjelbrei. Derifra vil den gå i ny trasè mot Fagrafjell.

- Kraftledningen og transformatorstasjonen er nødvendig for å gi god forsyningssikkerhet for strøm i Sør-Rogaland, inkludert Stavanger og Sandnes. Vi mener at dagens forsyningssikkerhet ikke er god nok. De nye anleggene vil legge til rette for økt strømforbruk, gjøre det mulig å knytte ny kraftproduksjon til nettet og er en forutsetning for videre nettutvikling i regionen, seier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

Lyse Elnett skal etter planen ha bryterfelt, kontrollbygg og høyspenningsanlegg i den nye transformatorstasjonen på Fagrafjell. Statnett søker om konsesjon på vegne av Lyse Elnett. Det er Olje- og energidepartementet som fatter endelig vedtak i saken.

Les hele pressemeldingen fra NVE og deres begrunnelse for å anbefale konsesjon.