Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Anleggsarbeid mellom Lagård og Storhaug i Stavanger

Graving får konsekvenser for trafikk og adkomst. Les hvilke gater som stenges, og hvilke alternative ruter som finnes fra august og ut året.

​Arbeidet som skal gjøres er siste del av saneringen av vann- og avløpsanlegg i Avaldsnesgata, og etablering fjernvarmerør. Arbeidet utføres av Nordbø Maskin AS på vegne av Lyse Elnett. Som eier av veiene har Stavanger kommune godkjent planene for anlegget.

Arbeidet skjer tett på boliger og eiendommer. Det vil føre med seg noe støv og støy. Lyse og enreprenørene vil arbeide for at belastningen for de berørte blir så liten som mulig.

Konsekvenser for trafikk og adkomst
Fra 13. august og ut året vil strekningen Lyder Sagens gate - Avaldsnesgata være stengt. Paradissvingen og krysset med Paradisveien stenges senere i august, når Consul Sigvald Bergensensvei åpnes etter anleggsarbeidet ved Hillevågsvannet.

Når Paradissvingen og krysset med Paradisveien stenges, vil denne adkomsten fra Lagårdsveien til Storhaug og Hillevågsvatnet være stengt så lenge anleggsarbeidet varer.

Selv om krysset Kirkegårdsveien, Paradisveien og Paradissvingen stenges for trafikk, blir det åpen adkomst til gravlund og kapell. Mellom Kirkegårdsveien og Paradisveien kan syklister og gående passere. Trappa opp til Birkelandsgata blir åpen. Må den stenges i perioder, blir omveien skiltet. 

Syklister og gående vil ellers ikke kunne passere gjennom veiene det foregår graving i. 

Det skiltes alternativ rute for syklister via Opheimgata og Erichstrupsgate.

Ny midlertidig innkjørsel til Niels Abels gate blir etablert via Hjelmelandsgata.

Adkomst til eiendommene blir tilpasset fortløpende etter hvert som arbeidet skrider fram. Når disse strekningen med anleggsarbeid er ferdige, tar Lyse fatt på den siste strekningen i dette prosjektet, Lyder Sagens gate ovenfor Paradissvingen og ned mot krysset med Haukeligata. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig før 17. mai 2020.

Kontakt for mer info:

Om anleggsarbeidet: Kommunikasjonssjef i Lyse, Peter Schwarz, 404 54 082.

Om trafikkomlegging: Trafikkansvarlig Stavanger kommune, Dagfrid Persdatter, 958 58 485.