Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Kart hvor skravert område viser mulige plasseringer for eventuell ny transformatorstasjon.

Åpent møte i Sandnes

Statnett inviterer til informasjonsmøte om pågående utredninger for ny forbindelse fra Lysebotn til Nord-Jæren tirsdag 3. mai klokken 19.00. I møtet vil både Statnett og Lyse Elnett presentere mulige løsninger for linjer og stasjon helt sør i Sandnes, samt i Gjesdal og Time.

Den planlagte nye forbindelsen i sentralnettet vil også påvirke regionalnettet til Lyse Elnett. I arbeidet med vurdering av ulike alternativer ønsker selskapene innspill fra berørte grunneiere og andre interessenter for om mulig å kunne tilpasse alternative traséer og stasjonsplassering til annen bruk av områdene.

Ny forbindelse til regionen er viktig for å sikre strømforsyningen i regionen. Samfunnet er avhengig av stabil og pålitelig strømforsyning for å fungere. Det har vært en stor vekst i regionen og det gjør at kapasiteten i strømnettet snart er brukt opp. En ny forbindelse vil gjøre at regionen kan vokse i mange år framover.

Tidspunkt: Tirsdag 3. mai kl. 19-21
Sted: Quality Hotell Residence i Sandnes