Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nyheter

 • Konsesjon gitt til ny kraftlinje

  Det er gitt endelig konsesjon til ny kraftlinje mellom Lysebotn og Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner, samt ny transformatorstasjon. Prosjektet er nødvendig for å sikre god og stabil forsyning av strøm til regionen.

 • God interesse for å koble inn og ut

  Installasjonsfirma viser stor interesse for selv å koble inn og ut kundeanlegg i Lyse Elnett sine kabelskap. Over100 personer deltok på informasjonsmøte torsdag og i løpet av en time hadde 10 installasjonsfirma sagt ja til å bli med.

 • Nye linjealternativ skal utredes

  Program for utredning av ny kraftlinje mellom Stølaheia i Stavanger, via ny transformatorstasjon på Harestad i Randaberg til Nordbø i Rennesøy er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Det kom inn 138 høringsuttalelser.

 • Enklere prosess for installatører

  Installasjonsfirma får nå tilbud om å koble ut og inn kundeanlegg i våre kabelskap. I neste uke er det informasjonsmøte for faglig ansvarlig i installasjonsfirma.

 • Starter arkeologiske registreringer

  Det skal gjøres arkeologiske registreringer i foreslått trasé for ny kraftlinje i Hå og Time kommuner mellom Opstad og Håland (sør for Bryne), og for mulige plasseringer av ny Håland transformatorstasjon. Planlagt oppstart er 17. september.

 • Studenter i stort demoprosjekt

  Hvordan skal vi få en framtid med elfly, elskip og elbusser uten at sikringen går? To masterstudenter ved NTNU har i sommer hjulpet Lyse med å se på fleksibilitet i framtidens strømnett.

 • Anleggsarbeid mellom Lagård og Storhaug i Stavanger

  Graving får konsekvenser for trafikk og adkomst. Les hvilke gater som stenges, og hvilke alternative ruter som finnes fra august og ut året.

 • Tester batteri i nettet

  For første gang har Lyse Elnett koblet til batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.

 • Aktiv deltaker i forskningssenter

  Lyse Elnett deltar med pilotprosjekter i to av fem prioriterte områder hos forskningssenteret CINELDI. Senteret forsker på hvordan ny teknologi kan brukes for å minske risikoen for strømbrudd og eventuelle feil rettes raskere.

 • Eldste nettstasjon fornyet

  110 år gammel nettstasjon i Stavanger forsyner fortsatt byen med strøm. Nylig gikk nettstasjonen gjennom en betydelig oppgradering og framstår nå som ny.