Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nyheter

 • Tester batteri i nettet

  For første gang har Lyse Elnett koblet til batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.

 • Aktiv deltaker i forskningssenter

  Lyse Elnett deltar med pilotprosjekter i to av fem prioriterte områder hos forskningssenteret CINELDI. Senteret forsker på hvordan ny teknologi kan brukes for å minske risikoen for strømbrudd og eventuelle feil rettes raskere.

 • Eldste nettstasjon fornyet

  110 år gammel nettstasjon i Stavanger forsyner fortsatt byen med strøm. Nylig gikk nettstasjonen gjennom en betydelig oppgradering og framstår nå som ny.

 • Omfattende og luftig linjeskift

  Arbeidet med å bytte linjetråd på den ene kraftlinjen mellom Lysebotn og Sandnes er i full gang. Totalt blir nær 300 km med liner, samt over 11.000 isolatorskåler skiftet over en strekning på nær 60 km.

 • Robot behandler meldinger

  Lyse Elnett har tatt i bruk robot for å behandle forenklede meldinger. Roboten kan redusere behandlingstiden fra 3-4 uker og ned til få minutter når den gjør saksbehandlingen

 • Nytt kraftig strømnett i Ryfylke

  Det er laget en omfattende nettplan for å oppgradere hovedveiene i strømnettet i Ryfylke. Det skal investeres om lag en milliard kroner i perioden fram til 2030.

 • Automatiserer gravemelding

  Lyse Elnett tar i bruk automatisert håndtering av gravemeldinger. Hvert år blir det håndtert 5500 gravemeldinger der kart over hvor kabler og rør ligger i bakken leveres ut.

 • Internasjonal interesse for ny modell

  Lyse Elnett har en ledende rolle innen digitalisering i nettbransjen. Selskapet har laget en ny åpen standardisert informasjonsmodell for strømnettet sammen med tre andre nettselskap. Denne uken ble prosjektet presentert på en konferanse i Rotterdam foran 200-300 tilhørere.

 • Mange innspill i Randaberg og Rennesøy

  Det er kommet inn rundt 120 høringsuttalelser i forbindelse med Melding om behov for ny kraftlinje i Randaberg og Rennesøy, samt ny transformatorstasjon på Harestad. Det er blant annet kommet innspill på forslag om jordkabel og konkrete forslag til justering av linjetrasé.

 • Første spadestikk for storstilt oppgradering

  I dag kunne Lyse Elnett og Jæren Everk ønske velkommen til spadestikk på nye Opstad transformatorstasjon samt ny 132 kV-kraftlinje mellom Opstad og Bjerkreim transformatorstasjon. Dette markerer starten på en storstilt oppgradering av overordnet strømnett som skal pågå de neste 10-20 årene i Sør-Rogaland.