Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Eldste nettstasjon fornyet

110 år gammel nettstasjon i Stavanger forsyner fortsatt byen med strøm. Nylig gikk nettstasjonen gjennom en betydelig oppgradering og framstår nå som ny.

Mens regnet øste ned ute, ble det fredag 10. desember 1909 satt på elektrisk lys i Stavanger. Tre nettstasjoner i mur var i drift fra starten, deriblant en murkiosk ved Valberget som den dag i dag fortsatt forsyner byen med strøm.

Nå er denne nettstasjonen omtrent som ny etter å ha gjennomgått full overhaling. Alt innvendig har blitt revet ut og byttet med helt nytt anlegg. To rom har blitt til ett, og inngangsdør er flyttet. Men utvendig ser murkiosken stort sett lik ut som den gjorde i 1909 da «Lyset brandt overmaade rolig og smukt», som en av avisene skrev neste dag etter at lyset ble satt på i hele Kirkegata.

En murkiosk som den ved Valberget hadde plass til to transformatorer hver på ca 250 kVA, to oljebrytere for inn- og utgående kabel samt seks stikkledninger. Etter oppgraderingen står det en transformator 1000 kVA i nettstasjonen og den har totalt 12 avganger. Arbeidet med å oppgradere denne nettstasjonen har tatt rundt tre måneder. 

Sekundærstasjonen hvor fordelingsnettet gikk ut fra den gangen, er også i bruk i dag og kalles nå Mosvatnet transformatorstasjon. Tre hovedkabler for 6000 volt dannet to sammenhengende ringer med strømnett i Stavanger som hadde 14 hovedkiosker samt 17 såkalte fabrikkiosker som var tilknyttet med stikkledning ut fra hovedkiosk.

De første tre driftsårene satte Stavanger Elektricitetsverk opp nye kiosker i året. Men så økte det på og i 1914/15 ble det satt opp 12 nye kiosker. Til sammenligning ble det i 2018 satt i drift 92 nye nettstasjoner, hvorav rundt halvparten er i forbindelse med ny undersjøisk tunnel mellom Stavanger og Strand kommune samt Eiganestunnelen.