Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Enklere prosess for installatører

Installasjonsfirma får nå tilbud om å koble ut og inn kundeanlegg i våre kabelskap. I neste uke er det informasjonsmøte for faglig ansvarlig i installasjonsfirma.

Lyse Elnett opplever for tiden stor pågang av henvendelser noe som medfører ventetid for å få utført enkle oppdrag. Det kan gi frustrasjon både hos installatørfirma og kunder. Derfor forenkler vi nå prosessen og det åpnes opp for at installatørfirma selv kan gjøre inn- og utkobling i kabelskap.

Ordningen vil kun gjelde for isolerte kabelskap og kundeanlegg på opp til og med 80 Amp overbelastningsvern.

Hvert enkelt firma ved faglig ansvarlig må godkjennes hos Lyse Elnett før de kan utføre ut- og innkobling av sikringslister. Det blir gjennomført opplæring av både faglig ansvarlig og de skal utføre jobben. I tillegg vil det bli gjennomført stikkontroll fra vår side.

I neste uke er det informasjonsmøte for faglig ansvarlig i installasjonsfirma. Deretter blir det kjørt opplæring av de firma som ønsker godkjennelse. Det er ventet at ordningen vil være operativ i løpet av oktober.