Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Statnett sin illustrasjon som viser hvor den nye stasjonen er planlagt.

Fagrafjell valgt for stasjon

Statnett går for Fagrafjell på grensen mellom Time og Sandnes kommuner som ny transformatorstasjon i sentralnettet. Dette blir stedet hvor den nye hovedforsyningen fra Lysebotn skal ende. Lyse Elnett har behov for fem strømlinjer ut fra denne stasjonen for å forsyne vårt strømnett.

 

Tilleggssøknaden fra Statnett er lagt ut på offentlig høring av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Det blir åpent møte om planene 10. januar kl. 19.00 i 2017 på Ganddal bydelshus. Høringsfrist er satt til 15. februar.

Tidligere var planen at den nye strømlinjen fra Lysebotn skulle gå mot Lifjell og derfra i kabel til Stølaheia i Stavanger. Nå er det søkt om to traséalternativer som går sør i Sandnes fra Seldalsheia; en nord for Fv. 315 mot Kråkedal og Vatne, og en sør for fylkesveien, nesten i grensen mot Gjesdal. Derfra følger den samme trase videre over Sviland og Figgjo til ny transformatorstasjon på Fagrafjell, mellom Foss Eikeland og Kalberg i Time.

Det er vurdert flere alternative plasseringer av ny stasjon som har blitt presentert på åpne møter i mai og nå i høst.

Lyse Elnett sitt behov
Det søkes om å få satt av et areal på 400 mål til transformatorstasjonen, hvor 80 mål blir inngjerdet. Statnett sitt kostnadsestimat viser at løsningen med å gå til Fagrafjell er billigere enn å gå til Stølaheia.

Lyse Elnett er i full gang med å planlegge en oppgradering av regionalnettet på Jæren (Jærnettet). Den planlagte nye stasjonen til Statnett blir punktet hvor Jærnettet primært vil få strøm fra. Det trengs to linjer fra stasjonen til Jærnettet, en som går nordvest mot Hatteland transformatorstasjon og en sørvestover mot Kalberg transformatorstasjon. I tillegg er det behov for en ny linje mot Gjesdal og Ålgård og to strømlinjer nordover mot Sandnes og Stavanger. På sikt kan det også bli behov for en strømlinje til mot øst.

Lyse Elnett vil sende egne konsesjonssøknader for strømlinjene vi trenger.

Forsyning videre nordover
Det nye alternativet med å gå til Fagrafjell løser ikke behovet for en styrket forsyning til Stavangerhalvøya der to hovedlinjer henger på samme master. Lyse Elnett og Statnett har derfor inngått en intensjonsavtale som innebærer at de to selskapene skal ha dialog framover for å finne en løsning for hvordan forsyningen nordover skal være.
Det er foreløpig ikke sett nærmere på mulige trasèer mot transformatorstasjonene Bærheim og Stølaheia.