Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
To montører i strømmast for å sikre strømforsyningen.

Færre strømbrudd i 2016

Kunder hos Lyse Elnett opplevde færre strømbrudd i 2016 enn året før. I snitt opplevde hver strømkunde 1,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Lyse Elnett ligger på en tredjeplass blant nettselskap med mer enn 25.000 kunder når regularitet i forhold til levert energi blir målt.

Antall avbrudd er godt under landsgjennomsnittet på 1,9 strømbrudd. I gjennomsnitt varte et avbrudd en time og 24 minutter, og da er langvarige planlagte avbrudd tatt med i statistikken.

Gjør tiltak
- Jeg er godt fornøyd med at vi har en klar bedring fra 2015. Da var snittet to strømbrudd over tre minutter per kunde. Vi har gjort flere tiltak for å få ned både antall strømbrudd og varighet på strømbrudd. Fortsatt har vi områder som opplever flere strømbrudd enn andre, og vi vil fortsette med å se på mulige tiltak i disse områdene, sier avdelingsleder Frank Boholm i Lyse Elnett.
Samtidig minner han om at selv om regulariteten er tilnærmet 100 prosent, så må de som trenger 100 prosent leveranse tenke egenberedskap. Se nyttige tips på vår hjemmeside.

Uvær gir strømbrudd
Statistikken til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, viser at faren for uvær utgjør en konstant trussel for strømnettet. I fjor var det to større stormer, Tor i januar og Urd i desember. 2000 av Lyse Elnett sine kunder opplevde strømbrudd i forbindelse med uværet Urd i julen i fjor.
Det var gunstige vindretninger mens vinden var på sitt kraftigste, og det bidro sammen med en rekke tiltak til at det ble færre strømbrudd enn vi har opplevd før ved lignende uvær.

Mer avhengig av strøm
- Elektrifisering av bilparken, utfasing av oljefyr og nye boliger uten alternativ oppvarming gjør oss stadig mer avhengige av strøm, og gjør at vi må stille strenge krav til forsyningssikkerheten. Avbruddsstatistikken for 2016 viser at vi har et robust kraftsystem, og at nettselskapene gjør en stor jobb for å sikre alle strøm i stikkontakten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding.
Sanderud opplyser at forbruket av strøm øker mer enn antatt for bare kort tid siden.
- Vi forventer nå at vi vil bruke 10 TWh mer strøm i 2020 enn vi gjorde i 2015. Økt kraftproduksjon og økte nettinvesteringer gjør oss godt rustet til å oppnå høy leveringspålitelighet også i årene som kommer, understreker Sanderud.