Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Fire stormer har holdt Lyse våken

Stormene har nærmest stått i kø de siste månedene. Fire ganger har Lyse økt beredskapen for å være forberedt på det verste, noe som normalt skjer en eller to ganger i året.

- Vi har økt beredskapen ved å kalle inn ekstra montører og skogingslag på vakt, og oppbemanne driftssentralen. Det siste har vi gjort ved flere tilfeller enn de fire. I tillegg har vi sjekket at alt utstyr er i orden og at aggregat og biler er fylt opp med drivstoff, forteller leder for driftssentralen Terje Nevland i Lyse Elnett.

Selv om det ikke alltid har gått så ille som fryktet på forhånd, så har noen dager og helger vært veldig travle.
- Den verste dagen kom før jul, men også i januar har montører vært ute i stormen nesten døgnet rundt og gått langs linjene for å finne for eksempel tre som har blåst ned og falt på linjen. Totalt har det 15 ganger vært mellomstore strømbrudd etter utfall av en kabel fra en transformatorstasjon i januar måned, sier Nevland.

I tillegg kommer mange mindre saker i distribusjonsnettet. Lyse har gjennom mange år jobbet systematisk for ytterligere å forbedre vedlikehold av strømlinjer og bruker mye ressurser på å skoge langs linjene for å hindre strømbrudd. I tillegg er mye av strømnettet gravd ned i bakken, noe som har betydning når det blåser mye.
- Vi ser at vi får igjen for dette arbeidet når været er slik det har vært denne vinteren. Med så mye uværet er det grunn til å frykte både flere og større strømbrudd. Det er ikke alle strømbrudd vi kan gardere oss mot uansett hvor mye vi gjør for å hindre dem, sier leder for driftssentralen og viser til eksemplene med flygende trampoliner og plastikk.  

Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har laget en felles risiko- og sårbarhetsanalyse. I den blir strømforsyning vurdert som kanskje den mest kritiske infrastrukturen av alle. Bortfall av strøm kan føre til en rekke uønskede hendelser som for eksempel svikt i vannforsyning, svikt i data og telekom, svikt i helsevesenet og øvrige nødetater samt svikt i kommunale tjenester. Konklusjonen er at kommuner og andre eiere av kritiske objekter må sikre seg i form av nødstrøm og aggregater i tilfell et langvarig strømbrudd.

Terje Nevland håper at boligeiere, bedrifter og bønder også tenker gjennom sin beredskap og hvordan et langvarig strømbrudd vil berøre dem. For boligeiere er de viktigste spørsmålene behov for lommelykt, ekstra batteri, alternativ oppvarming og mulighet for ladning av mobiltelefon i bil noen aktuelle spørsmål.