Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Flyfoto av Tronsholen transformatorstasjon med uteanlegg

Konsesjon for kabler

Lyse Elnett har fått konsesjon for å bytte dagens 50 kV kabler fra Tronsholen transformatorstasjon og ned til Gamle Ålgårdsvei 80. I tillegg er det gitt konsesjon til å legge 350 meter av eksisterende 50 kV luftlinje ved Kleivane ned i bakken.

Det er også gitt ekspropriasjonstillatelse til de samme anleggene. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som gir konsesjon for oppgraderinger i strømnettet.

Jordkablene som legges vil ha en spenning på 132 kV, men vil inntil videre driftes på 50 kV. Dagens kabler ved Tronsholen må skiftes på grunn av alder og tilstand, mens kabel ved Kleivane er bestilt og betales av utbygger.
 

Før anleggsarbeidet starter skal det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan. (MTA-plan). Denne skal godkjennes av NVE. MTA-plan skal på høring til Sandnes kommune.

Konsesjonen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 15. august. En eventuell klage må begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet, og sendes til NVE. De anmoder om at eventuelle klager sendes på epost til nve@nve.no.