Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Kjelland transformatorstasjon sett fra luften.

Konsesjon for nytt bryterfelt

Lyse Elnett har fått konsesjon for å sette inn et nytt 50 kV bryterfelt i Kjelland transformatorstasjon ved Egersund. Dette skal gjøres for å kunne ta imot vindenergi fra Egersund vindkraftverk som har konsesjon.

Det er ledig reservefelt i eksisterende stasjon som blir tatt i bruk til nye brytere, måletransformatorer og tilhørende komponenter. Denne konsesjonen berører kun eiendom tilhørende Lyse Elnett.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer at tiltaket er nødvendig for å kunne ta imot vindkraften og ut på overliggende strømnett. NVE har tidligere vurdert at det er kapasitet i eksisterende strømnett til å ta imot kraften. I sin konsesjon skriver NVE at samfunnet er avhengig av stabil og god leveringssikkerhet av elektrisitet for å kunne opprettholde viktige funksjoner på en god måte.
 
Med bakgrunn i tiltakets begrensede størrelse og konsekvenser har NVE kommet til at det ikke er nødvendig å sende søknaden på offentlig høring.

Informasjon om vedtaket i NVE.