Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Røde trekkerør for kabler lagt ved ny vei i Sømmevågen

Konsesjon for øke kapasitet

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE har gitt Lyse Elnett konsesjon for ny høyspentkabel fra Sande transformatorstasjon til strømmast ved Kolnesvegen og Tanangervegen. Dette er en strekning på rundt 2,6 kilometer.

Det er i forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid ved Sømmevågen at Lyse Elnett har måtte legge om traséen for strømkablene. Tre kabler i overordnet strømnett blir byttet ut med to kabler som har høyere kapasitet. Eksisterende kabler er lagt om midlertidig først for å få gjennomført vegprosjektet. Dette arbeidet startet i 2014.

Det er bygget en felles grøft med trekkerør nedstøpt i betong gjennom hele området. Nye kabler blir lagt i disse trekkerørene. En strømmast som står ved Kolnesvegen, Tanangervegen må også flyttes omkring 100-150 meter lengre vest. Konsesjonen fra NVE kan ankes innen tre uker etter at informasjon om den er mottatt.

Samtidig med at dette arbeidet gjøres, så blir strømforsyningen i distribusjonsnettet til flyplassområdet og Risavika oppgradert og forsterket samtidig. Det legges ned nye strømkabler mellom Sande transformatorstasjon til flyplassen og nytt næringsområde ved flyplassen samt mellom Sande og Risavika transformatorstasjoner. Forsterkning av distribusjonsnettet muliggjør levering til flere nye kunder i området.

Kapasiteten i Båtstad transformatorstasjon i Sola kommune blir også forsterket i et annet prosjekt vi har fått konsesjon på før. Det skal settes inn to nye transformatorer i Båtstad, samt et nytt distribusjonsanlegg. Den første transformatoren skal settes inn første halvår i 2017 og den andre trolig i slutten av 2017.