Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Transformatorstasjonen på Tau.

Konsesjon for økt kapasitet

Lyse Elnett har fått konsesjon for å sette inn en ny transformator i eksisterende transformatorstasjon på Tau i Strand kommune. Det er ikke behov for å utvide stasjonen eller gjøre vesentlige endringer av anlegget for å få plass til den nye transformatoren.

Den nye transformatoren på 25 MVA vil gir økt kapasiteten i transformatorstasjonen. Det er behov for øke kapasiteten for i hovedsak å kunne levere strøm til den nye undersjøiske tunnelen «Ryfast» som Statens vegvesen bygger.  I tillegg har Lyse Elnett langsiktige planer om å bygge om eksisterende forsyning i Strand og Hjelmeland kommuner, som på sikt vil gi behov for økt kapasitet. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har kommet til at det er behov for en ny transformator i denne stasjonen og gir konsesjon.

Rådgivningselskapet Sinus har utført kartlegging av støy, og den viser at denne oppgraderingen ikke gir behov for ekstra støytiltak. Ny transformator medfører heller ikke nye arealinngrep eller synlige endringer på dagens stasjon, og NVE mener det derfor ikke er behov for offentlig høring av søknaden.

Prosjektet har en kostnad på vel 30 millioner kroner. Det er noen tekniske avklaringer som må gjøres før Lyse Elnett kan påbegynne arbeidet.

Avgjørelsen om konsesjon kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt informasjonen er kommet fram. En klage må sendes skriftlig og stiles til Olje- og energidepartementet på epost nve@nve.no.