Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Strømlinjer på Jæren en kald vinterdag.

Kulde gir forbrukstopp

Kuldegrader og vind gjør at det elektriske forbruket i området har steget de siste dagene. Torsdag morgen ble høyeste nivå målt til 1156 MW. Det tilsvarer nærmere 1,2 millioner panelovner på 1000 Watt.

- Dersom det fortsatt er kuldegrader og vind fredag, så kan nok tallet på maks last stige litt. Normalt måler vi høyeste forbruk rundt klokken 08.45 og en noe lavere topp på ettermiddagen ca kl 16.45. Om morgenen starter bedriftene opp for fullt, elbiler settes på lading på jobb og folk dusjer, lager frokost etc. Alt skjer samtidig og da får vi slike topper, sier avdelingsleder drift Frank Boholm i Lyse Elnett.

Forbruket er noe under rekorden fra 2013, men ikke mye. Lavere aktivitet i for eksempel oljeindustrien veies opp med økt forbruk på andre områder for eksempel transportsektoren med stadig flere elbiler. I tilegg er det nok tenkelig at det er flere personer som er hjemme i forbindelse med økt arbeidsledighet. Kort sagt mange faktorer som spiller inn.

Små variasjoner
Grafen over strømforbruket i regionen er nokså flat. På dagtid er det kun ni prosent som skiller høyeste og laveste nivå på forbruk. Forskjellen mellom høyeste målte totalforbruk på dagtid og laveste målte forbruk på natt er ca 31 prosent.

- Det er mulig å flytte noe forbruk vekk fra de to toppnivåene, men det vil være utfordrende å flytte mye last til andre tider av døgnet. Dette gjelder særlig toppnivået om morgenen. Jeg tror ikke det er mulig å flytte noe særlig mer enn 100 MW forbruk om en ikke klarer å få til en større variasjon på timespris, økt fokus på dette eller at en endrer tariffene slik at det betales mye for «overforbruk», sier Frank Boholm. 

Behov for økt kapasitet
Dagens høye forbruk viser at det er stort behov for ny forsyning inn til regionen og økt kapasitet i strømnettet i regionen.

- Så lenge vi ikke har feil i strømnettet, så klarer vi å levere strøm til alle. Får vi feil på en av de store linjene inn til regionen, så har vi en utfordring.  Her er det viktig å minne om arbeidet som pågår fra Statnett sin side om å få til en 420kV linje inn til regionen. Flere områder i regionen har nå høy utnyttelsesgrad  i forhold til kapasitet, slik at det er et behov for  å få oppgradert strømnettet i disse områdene for å øke kapasiteten, sier han.

Lyse Elnett har rundt 140.000 kunder. Nær 41 prosent er vanlige husholdninger, en tredjedel er handel og tjenester, vel 10 prosent er industri og 15 prosent offentlige tjenester.