Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Ansatt er ute og kontrollerer en nettstasjon som del av årlig rutine.

Lite å finne på tilsyn

Det har vært lite å finne for DSB, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, når de har gjennomført tilsyn hos Lyse Elnett. DSB har vært på flere tilsyn i løpet av året og blant annet kontrollert en transformatorstasjon og flere nettstasjoner i distribusjonsnettet i Sandnes.

Det ble gitt tre avvik og seks anmerkinger i forbindelse med dette tilsynet. DSB skriver i sin rapport at anleggene framsto i rimelig god stand uten alvorlige mangler. Tilsynet mener at Lyse Elnett gjennomfører kontroller av stasjonene på en strukturert måte.

Alle nettstasjoner, vel 3680, blir kontrollert en gang i året. Bilder, funn som blir gjort og annen viktig informasjon om anlegget blir lagret i en egen database. 

- Vi samler informasjon på en effektiv og god måte, og dette danner grunnlag for gode nettutvikling- og vedlikeholdsplaner. Viktige verktøy i arbeidet er nettstasjonsportalen det lokale selskapet Verico har utviklet, SAP (vedlikeholdsystem) og geografisk informasjonsystem (NIS),  samt samspillet mellom disse, sier avdelingsleder drift og vedlikehold Frank Boholm i Lyse Elnett.

DSB hadde også tilsyn med Kongsgata og Hillevåg transformatorstasjoner i Stavanger det det er satt inn nye transformatorer med tilhørende anlegg. DSB var godt fornøyd med sikkerhetstiltakene som var etablert. Det ble avdekket tre avvik i transformatorstasjonene. To avvik gjaldt manglende merking. Det ble også gjort stikkprøvekontroller i Hjelmeland og Finnøy kommuner. Manglende merking er det som stort sett blir funnet.

- Det blir gjort en god jobb av våre ansatte/innleide  som gjør at det er lite å finne for DSB som vi ikke har registrert.  Vi har selv funnet manglende merking i distribusjonsnettet. Det blir i 2017 tatt en god runde der vi får ryddet opp og merket bedre, og vi vil også følge opp  idriftsetting ytterligere for å se at våre standarder blir fulgt, sier Frank Boholm