Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Strømlinjer i fint vær.

Lyse Elnett ikke varslet om endring

Den nye vegen i Dirdal er lagt midt mellom to høyspentlinjer. Lyse Elnett har hatt kontakt med Statens vegvesen om prosjektet og ga i 2013 beskjed om at veien var i konflikt med våre strømlinjer og at omlegging måtte bestilles. Siden er veien endret og konflikten blitt større uten informasjon til Lyse. ​

- Vi oppdager at veien er endret og lagt midt mellom to høyspentlinjer når arbeidet skal starte. Vi er da ute på stedet for å inngå en Nær-ved-avtale for arbeidet i januar i år. Vegvesenet har fått informasjon om hvem som er kontaktpersoner i Lyse Elnett, men har ikke tatt kontakt med dem og informert om endringene på veien, sier avdelingsleder nettutvikling Børre Dybesland i Lyse Elnett. 

Lyse Elnett og Statens Vegvesen har jevnlig koordineringsmøter for å få til et godt samarbeid i prosjekter, men i dette prosjektet har vi ikke lykkes.

- Lyse ønsker godt samarbeid med Vegvesenet, men denne gangen opplever vi ikke å bli informert før arbeidet har startet, sier Dybesland.

Statens Vegvesen skriver i en pressemelding i dag at «først etter at arbeidet ble startet varslet Lyse Elnett at den nye veien kom for nær høyspentlinjene».

-Dette er altså ikke riktig. Vi har varslet om konfliktene skriftlig i 2013. Informasjon om endring av veitrasè i 2014 har vi ikke fått, og da er det vanskelig å varsle om de nye konfliktene, sier avdelingslederen

Reguleringsplanen fra 2001 er heller ikke endret i henhold til ny vegtrase.

Siden Lyse ble klar over endringen hvor veitrase er lagt midt mellom to høyspentlinjer med enda mer konflikter, så har Lyse jobbet raskt for å finne alternativer. Dessverre tar det tid fra du starter arbeidet med hvordan en linje kan flyttes til den eventuelt er flyttet. Dette fordi du blant annet må inngå avtaler med grunneiere og søke konsesjon hos myndighetene.

Krav til avstand mellom linjer og vei er beskrevet i nasjonal forskrift fra 2006.