Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Montør på vei opp i strømmast for å gjøre vedlikehold

Mange innspill til Jærnettet

Det er kommet inn over 60 uttalelser til melding for oppgradering av strømnettet på Sør-Jæren. Det er både offentlige instanser, privatpersoner og ulike organisasjoner som har gitt innspill til planene om nye transformatorstasjoner og nye strømlinjer.

-Det er veldig bra at vi har fått mange uttalelser. Dette gir oss et bedre grunnlag til å gjøre målrettede utredninger, slik at vi kan gi mer nøyaktige svar på problemstillinger man ønsker belyst, sier prosjektleder Beate Rønneberg i Lyse Elnett.

Melding med forslag til utredningsprogram for spenningsoppgradering fra 50 kV til 132 kV mellom Vagle og Opstad, «Jærnettprosjektet», ble lagt ut på høring 18. august. Høringsfristen var 9. oktober, men kommunene Hå, Klepp og Time har fått noe lengre tid til sende sine innspill.

Lyse Elnett er i gang med å gå gjennom alle uttalelsene for å gi en tilbakemelding til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, på selskapets syn angående eventuelle krav om utredninger som er kommet inn.

Det er NVE som fastsetter det endelige utredningsprogrammet for konsekvensutredningen. 

- Vi har et godt håp om at dette vil foreligge i løpet av året. Deretter vil vi starte arbeidet med å utarbeide en konsekvensutredning for prosjektet. Vi planlegger fortsatt å sende første konsesjonssøknad, med konsekvensutredning for totalprosjektet, i løpet av våren 2017, sier prosjektlederen.