Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett foran en av nettstasjonene i Stavanger sentrum som skal automatiseres.

Millioner til framtidens strømnett

Lyse Elnett har fått 15 millioner kroner i støtte fra Enova til et prosjekt som skal bygge og teste ut framtidens strømnett. Totalt 30 nettstasjoner i Stavanger sentrum og Sandnes blir helautomatiske ved hjelp av ny teknologi.

- Det er veldig kjekt at vi med støtte fra Enova kan gå i gang med å bygge framtidens strømnett i vår region. Vi får muligheten til å teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi kombinert med nye automatiske strømmålere hos kundene i et større område, sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett.

Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer «intelligent» fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Det er første gang smartgrid-teknologi blir testet ut i så stor skala i Norge. Det største testområdet er i Stavanger sentrum med 25 nettstasjoner. Nettstasjonene er knutepunkt i distribusjonsnettet som sørger for at strømmen har rett spenningsnivå fram til kunder. I området i Stavanger sentrum er det totalt 1300 kunder. Det er en høy andel næringskunder, hvorav ca 120 kunder har et forbruk over 100 000 kWh. Det skal også være et satellittområde i Sandnes med fem nettstasjoner.

Første store testprosjekt
- Det skal bli både spennende og interessant å følge dette prosjektet. Løsningen kan redusere energitapet i strømnettet betydelig. Skal vi møte fremtidens kraftbehov er vi avhengige av innovative aktører som går foran - og bidrar til at også strømnettet blir mer energieffektivt. Smartgrid-utviklingen er inne i en fase hvor det er viktig at løsninger demonstreres i større skala for å utvikle metodikk og synliggjøre fordelene med en slik løsning. Vi er glade for at vi med vår investeringsstøtte kan bidra til at nettopp et slikt demonstrasjonsprosjekt blir gjennomført. Erfaringene fra Stavanger vil bidra til at nettselskapene kan ta i bruk denne typen løsninger tidligere enn de ellers ville gjort, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

I prosjektet vil det være mulig å få ut sanntidsdata som viser forbruk, effekttopper og ledig kapasitet i distribusjonsnettet. Dersom det oppstår en feil i strømnettet i området vil teknologien i nettstasjonene sørge for automatisk omkobling slik at kundene likevel har strøm. I prosjektet er det også ønskelig å se på løsninger for landstrøm til skip og hvordan et økt antall elbiler og hurtiglading av disse påvirker strømnettet. Et annet tema vil være egenproduksjon av strøm fra solcelle og hvordan batteripakker i kombinasjon med hurtiglagring kan nøytralisere utfordringer knyttet til forbrukstopper. 30 næringskunder blir invitert til å delta i prosjektet.

- Vårt mål og ambisjon er å oppnå energibesparelser dels direkte i strømnettet gjennom for eksempel redusert tap i strømnettet og dels indirekte gjennom å legge til rette for økt samhandling med kunder og anvendelse av ny teknologi for styring av strømforbruk. Et annet viktig mål er å øke leveringssikkerheten ytterligere, sier avdelingsleder i Åshild Helland i Lyse Elnett.

Teknologi fra ABB
Lyse Elnett har tidligere inngått en avtale med ABB om industrielt samarbeid for bruk av Smartgrid-teknologi.  Det er ABB sin fabrikk i Skien som skal levere de nye «smarte» ringkabelanleggene, samt lavspenningstavler og transformatorer, som skal settes inn i nettstasjonene.

 - Vi ser fram til å samarbeide med Lyse Elnett om å utvikle et effektivt og fleksibelt strømnett, som er en forutsetning for å realisere fornybarsamfunnet. Utrustet med den nyeste smartgrid-teknologien kan nettstasjonene overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen. Dette storskala pilotprosjektet er en milepæl for hele kraftbransjen og et godt eksempel på hvordan Enova-støtte utløser investeringer i energieffektiv infrastruktur for fornybar kraft og samtidig bidrar til verdiskaping for norsk industri, sier smartgridansvarlig Stian Reite i ABB.