Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Kakediagram som viser hvordan nettleien fordeles til avgifter, Statnett og Lyse Elnett

Nettleien justeres 1. juli

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine kunder for å dekke kostnader. Lyse har tidligere vært forsiktig med å øke nettleien, og den er nå for lav i forhold til inntekstrammen. Nettleien øker derfor fra 1. juli.

Nettleien er inndelt i to, med en fast årlig kostnad og en kostnad per kWh strøm du bruker. Den årlige kostnaden øker fra 1860 kroner til 2100 kroner for privat husholdning, mens kostnaden per kWh øker fra 40 øre/kWh til 42 øre/kWh. Elavgiften, som betales til staten, utgjør nesten halvparten av denne summen.

En privatkunde bruker i gjennomsnitt rundt 20.000 kWh i året. Økningen vil for denne kunden utgjøre 640 kroner i året. Totalt vil denne kunden betale 10.500 kroner i året i nettleie. Skatter og avgifter til staten utgjør vel halvparten av beløpet, mens 34 prosent går til Lyse Elnett. For effektmålte bedriftskunder øker ikke den faste årlige kostnaden, kun kostnad for effekt. For mindre bedriftskunder endres fastleddet til 2660 (eksl mva) og energileddet til 32,6 øre/kWh (eksl mva).

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine kunder for å dekke kostnader med drift, vedlikehold og oppgradering av strømnettet. Lyse Elnett har behov for å investere rundt fem milliarder kroner for å sikre strømforsyningen i vårt område i årene fram mot 2030.

Regionen har hatt en god vekst gjennom tiår, og kapasiteten i strømnettet er flere steder nær ved å bli brukt opp. I tillegg ble strømnettet i hovedsak bygget ut på 60-,70,- og 80-tallet og flere anleggsdeler trenger å bli skiftet ut på grunn av alder. Uten investeringer risikerer vi flere og mer langvarige strømbrudd, og at det ikke er kapasitet for fortsatt vekst i boligutbygging og næringsutvikling.