Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nettselskapene får ros etter uvær

Nettselskapene på Vestlandet får ros etter uværet før jul. To av tre strømkunder i de tre fylkene er fornøyde med innsatsen nettselskapet gjorde for å gjenopprette strømforsyningen.

Bare tre prosent er misfornøyde med innsatsen. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for kraftnæringens bransjeorganisasjon Energi Norge.

- Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at beredskapen er styrket og at nettselskapene var raskt ute i felten for å rette feil, sier Einar Westre, direktør for nett og marked i Energi Norge.

Et litt mer overraskende funn er at tre av fem på Vestlandet synes det er akseptabelt at strømmen blir brutt som følge av ekstremvær. Dette er langt flere enn etter uværet"Dagmar" for to år siden.

- Det kan se ut til at flere har tatt inn over seg at klimaendringene vil medføre mer ekstremvær, og at vi ikke kan gardere oss hundre prosent mot strømbrudd. Kraftnæringen planlegger like fullt betydelige investeringer de kommende årene for å styrke forsyningssikkerheten, understreker Westre.

Undersøkelsen viser at folk i vest er mindre forberedt på fremtidige strømbrudd enn landsgjennomsnittet: Bare 53 prosent oppgir at de har alternativ oppvarming som ved- eller gassovn, mot 68 prosent på Østlandet. Nærmere 60 prosent av vestlendingene svarer at de har lommelykt i boligen.

- Antall strømbrudd går stadig nedover. Likevel bør alle tenke gjennom hva de trenger om strømmen skulle bli borte noen timer. Lommelykt med friske batterier bør være et minimum. Vinterstid bør man også vurdere mulighetene for alternativ oppvarming, sier Einar Westre i Energi Norge.