Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Nærbilde av strømmast med linjer

Økt avgift øker nettleien

​​Regjeringen øker forbruksavgiften på strøm for 2017 med 0,4 øre/kWh inkludert moms. Det gjør at nettleien kunder i Lyse Elnett betaler øker med tilsvarende beløp. Pris på energileddet (kostnad varierer etter forbruk) blir fra 1. januar 2017 42,40 øre/kWh inkludert moms.

Nettleien består av to deler, et fastledd og et energiledd. Det er kun prisen på energileddet som endres 1. januar 2017.

- Lyse Elnett ønsker å ha en nettleie som ikke er høyere enn nødvendig. Men når myndighetene setter opp forbruksavgiften, må vi øke tilsvarende for ikke å få mindre penger til vedlikehold, drift og investeringer i strømnettet i vår region. Samfunnet blir mer og mer avhengig av strøm, og det er vår jobb å sørge for at alle har strøm til enhver tid. Da må vi ha nok penger til å få jobben utført, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Forbruksavgiften på strøm (også kalt elavgiften) har blitt satt opp flere ganger de siste årene. Inkludert moms er forbruksavgiften for 2017 på 20,40 øre/kWh, altså nær halvparten av energileddet private kunder betaler.

Vel halvparten av nettleien går til staten i form av avgifter. Lyse Elnett får nær 37 prosent av nettleien, mens vel 10 prosent går til Statnett som har ansvaret for sentralnettet (tilsvarende motorveier i strømnettet).