Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Montører jobber i toppen av en høyspentmast. Foto: Fredrik Ringe

Økt elavgift gir økt nettleie

Elavgiften øker med 0,5 øre per kWh fra 1. juli. Lyse Elnett øker nettleien tilsvarende fra samme tidspunkt. Det er energileddet som økes med 0,5 øre/kWh uten moms, mens fastleddet forblir uendret.

For en husholdning med gjennomsnitts strømforbruk på 20.000 kWh i året vil økningen utgjøre 100 kroner i året. Energileddet for en husholdning blir etter dette 34,13 øre/kWh inkludert merverdiavgift. 

Elavgiften ble også økt i høst i forbindelse med statsbudsjettet, og den gang med med 1 øre/kWh. Avgiften blir fra 1. juli 2015 14,15 øre/kWh for alminnelig forbruk. Statlige avgifter utgjør nå rundt en tredjedel av strømregningen.

Lyse Elnett sitter igjen med rundt en tredjedel av nettleien i inntekter som brukes til å bygge ut, drifte og vedlikeholde strømnettet i nettselskapets område.